Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie na życie

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe i z reguły spore wyzwanie dla gospodarstwa domowego zarówno w kwestii długości trwania jak i wysokości zaciąganego długu. Do głównych zabezpieczeń kredytu hipotecznego możemy zaliczyć dwa najważniejsze:

  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie nieruchomości jest zawsze obowiązkowe. Może stanowić element cross-sellu obniżającego oprocentowanie, gdy skorzysta się z oferty banku. Polisa na nieruchomość może być również zawarta przez kredytobiorcę z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym. W tym wypadku należy pamiętać, że musi być ona odnawiana i scedowana na bank.

Ubezpieczenie na życie stało się elementem sprzedaży powiązanej z kredytem hipotecznym. W ofertach banków pojawia się jako czynnik obniżający prowizję, czy też oprocentowanie. Ubezpieczenie wymagane jest w różnych okresach tj. od 3 lat do nawet całości trwania umowy. Może zabezpieczać ciężkie zachorowania, bądź wyłącznie śmierć kredytobiorcy. Ubezpieczenie na życie jest też najbardziej zróżnicowanym cenowo produktem oferowanych przez banki.

Cena ubezpieczenia a cena kredytu hipotecznego to chyba najważniejszy element jaki należy zestawić wybierając ofertę kredytu hipotecznego.

Dlaczego? Trzeba sobie zadać pytanie: Co gdy zabraknie kredytobiorcy w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy też zachorowania? Czy pozostali kredytobiorcy będą w stanie spłacać miesięczne raty? Co stanie się z dziećmi będącymi na utrzymaniu kredytobiorców? Co stanie się z mieszkaniem?

Spora część osób zastanawiających się nad wyborem oferty traktuje ubezpieczenie na życie jako niepotrzebny koszt kredytu. Gdy, postaramy się odpowiedzieć na zadane powyżej pytania może okazać się, że jest to bardziej skomplikowane. W gospodarstwie domowym często dochody są zróżnicowane pomiędzy kredytobiorcami i niekoniecznie ten „mniej” zarabiający byłby w stanie spłacać kredyt po śmierci głównego kredytobiorcy. Dodatkowo może okazać się, że dzieci po śmierci rodziców, aby otrzymać nawet „zadłużony/obciążony” spadek, muszą mieć wyznaczonego opiekuna prawnego i przejść przez drogę sądową.

Co z kawalerem czy panną? Czy po ich śmierci naprawdę bank ma spieniężyć mieszkanie i po sprawie? Niestety nie jest to też takie proste. Bank owszem spienięży, ale bynajmniej za cenę rynkową zatem wszystkie koszty poniesione na zakup mieszkania przepadną wraz z „kawalerem lub panną”, a resztą długu bank podzieli się ze spadkobiercami. Brutalne ale prawdziwe. Pamiętajmy, że bank po takim zdarzeniu na chwilę może zawiesić spłatę kredytu, ale nie zwolni spadkobierców z jakichkolwiek kosztów odsetkowych lub innych, gdy kredytobiorca nie posiadał zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie.

Zakup mieszkania wiąże się najczęściej z największym wydatkiem w życiu. Większość z Nas angażuje w to wszystkie swoje oszczędności obecne i przyszłe. Rata kredytu hipotecznego stanowi najczęściej główny wydatek miesięcznego budżetu domowego. Nie oszczędzajmy więc na zabezpieczeniach.

Zakup mieszkania wiąże się najczęściej z największym wydatkiem w życiu. Większość z Nas angażuje w to wszystkie Możemy skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez banki jak również ubezpieczenia oferowanego bezpośrednio w towarzystwach ubezpieczeniowych. Koszt uzależniony jest najczęściej od zakresu, sumy ubezpieczenia i wieku kredytobiorcy. W przypadku polis ofertowanych przez banki mamy do czynienia z polisami grupowymi, gdzie wiek kredytobiorcy nie koniecznie ma wpływ na koszt polisy.

Jak powinniśmy więc podejść do sprawy? Zabezpieczmy siebie, nasze rodziny i potencjalnych spadkobierców na wypadek śmierci. To bardzo ważna kwestia, aby zostawić po sobie „czystą kartę” – gdy nas zabraknie.