Nasze Zasady Etyczne

Nasze Zasady Etyczne - Kodeks Finansowy

Z wszystkimi Naszymi klientami rozmawiamy. Ludźmi zajmują się ludzie – a technologia pozwala nam przy negocjacjach z bankiem przyśpieszać ocenę zdolności kredytowej. Unikamy konfliktu interesów, dbamy o czystą i przejrzystą komunikację.

Działamy po Ludzku

Etyka niejedno ma imię… Założyliśmy Niezależnych Ekspertów, aby pomagać w rozwoju rzetelnym przedsiębiorcom. Etyczność prowadzonej przez nas działalności to najważniejszy fundament w relacjach z bankami i klientami.

Etyka którą się kierujemy

Pracujemy zawsze na pełnych obrotach. Oczywiście w godzinach swojej pracy : ) Szanujemy wzajemnie wspólny czas wolny a mimo to bardzo dużo od siebie wymagamy w codziennej pracy.

Zaangażowanie w pracy

Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk KPF (Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce). Szkolimy i edukujemy przedsiębiorców, jak rozważnie rozwijać biznes, z użyciem środków własnych i kredytów finansowych.

Transparentność

To właśnie właściciele firm takich jak nasi klienci stanowią siłę polskiej gospodarki. Angażujemy się na rzecz społeczności Trójmiasta rozwijając jego środowisko. Wypracowaliśmy reguły przejrzystego funkcjonowania firm w pośrednictwie finansowym.

Przedsiębiorczość

Nasze zasady i kompetencje zawodowe pozwalają nam na wysoką odpowiedzialności za przygotowywane oferty i prezentowani informacje z zakresu finansów.

Zasady

Warto Wiedzieć

 • Stosujemy zasady odpowiedzialnego kredytowania. Praca w finansach musi być dla nas krystalicznie czysta. Kodeks zachowań w Naszej pracy to lektura obowiązkowa. Świetnie odnajdujemy się w podpowiedziach których celem jest pokazanie właściwego etycznie rozwiązania.

  Radosław Olszewicz
  Ekspert ds. Kredytów
 • Jesteśmy głęboko przekonani o naszych kompetencjach w finansach. Wypracowaliśmy kodeksy etyczne, pod którymi się podpisujemy i wdrażamy ich poszczególne zasady w naszej codziennej działalności biznesowej.

  Sylwia Radomska
  Ekspert ds. Kredytów
 • Mamy daleko sięgającą w historię tradycję dbania o klientów którzy zainteresowani są produktami finansowymi. Dziś, w czasach turbulentnych także w finansach staramy się maksymalnie wzmacniać działania, służące pilnowaniu kwestii etycznych.

  Krzysztof Nowak
  Ekspert ds. Kredytów
Budujemy długoterminowe relacje z klientami i kontrahentami.

Przestrzegamy Zasad Uczciwej Konkurencji

Zasady, które powinny przyświecać pracy każdej osoby zajmującej się finansami to zasada przede wszystkim kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy, zasada niezależności zawodowej, zasada odpowiedzialności za przygotowywane oferty kredytowe i prezentowane ich docelowemu klientowi. Zachęcamy, nagłaśniamy i prosimy różne osoby, dysponujące bogatymi obserwacjami praktyki biznesowej w powiązaniu z finansami, aby podzieliły się swoją wiedzą z nami oraz całym środowiskiem. Etyka jest wartością niezmienną, ale czasy się zmieniają. Należy mieć świadomość, że etyka jest cechą właściwą jedynie człowiekowi. Żadna technologia, w tym sztuczna inteligencja, nie zawłaszczy spraw etycznych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!